Zakres produkcji

P.P.H. WR Sp. z o.o. oferuje uniwersalne wózki elektryczne przeznaczone dla:

Ponadto oferuje usługi świadczone przez:

Wydział Mechaniczny

 1. Obróbkę mechaniczną:
  • wiórową na centrach obróbczych i innych OSN,
  • plastyczną,spawanie
 2. Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych
 3. Remonty maszyn i urządzeń

Wydział Pokryć

 1. Pokrycia galwaniczne:
  • Cynkowanie
  • Cynowanie błyszczące
  • Srebrzenie błyszczące
  • Niklowanie
 2. Malowanie proszkowe
 3. Śrutowanie

Wydział Narzędziowni

 1. Konstruowanie oprzyrządowania technologicznego i narzędzi
  • form wtryskowych
  • form przetłocznych
  • form do zalań żywicami epoksydowymi
  • wykrojników, tłoczników itp.
 2. Wykonawstwo oprzyrządowania technologicznego i narzędzi z wykorzystaniem najnowszej generacji elektrodrążarek wgłębnych i drutowych
 3. Wzorcowanie i kalibracja narzędzi pomiarowych do pomiaru długości i kąta