PPH WR Sp. z o.o. zawsze stawia na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, często nasze działania są wspierane przez dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z Województwa Mazowieckiego. Projekty inwestycyjne firmy WR Sp. z o.o. mają zawsze na celu wykorzystanie najlepszych i najnowszych dostępnych technik produkcyjnych zwiększających możliwości firmy, optymalnych ekologicznie i finansowo oraz możliwych do zastosowania w aktualnych warunkach oraz osiągniecie maksymalnej możliwej ochrony środowiska przy optymalnym zaangażowaniu środków WR Sp. z o.o. Realizacja projektów pozwoliła rozwinąć współpracę z dotychczasowymi klientami, pozyskać nowych, a także usprawniła dotychczasową produkcję i w efekcie umożliwiła znaczący wzrost sprzedaży i rozwoju firmy. Poniżej zamieszczamy informację na temat zrealizowanych projektów

Zdjęcia