Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WR” Sp. z o.o.

ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz

Tel./fax. 029 752 54 63

e-mail: info@pphwr.com.pl

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000150227 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 1 450 000,00 zł

 Nr GIOŚ: E0002518WBW